Croeso i Ysgol Cross Hands

	
		
	
	
	

FEL TÎM, CREDWN Y DYLAI PLANT DDATBLYGU:

YN DDYSGWUR UCHELGEISIOL, GALLUOG SY’N BAROD I DDYSGU GYDOL EU HOES


YN GYFRANWYR MENTRUS, CREADIGOL SY’N BAROD I CHWARAE EU RHAN YN LLAWN YN EU BYWYD A’U GWAITH


YN DDINASYDDION EGWYDDOROL, GWYBODUS YNG NGHYMRU A’R BYD


YN UNIGOLION IACH, HYDERUS SY’N BAROD I FYW BYWYD GAN WIREDDU EU DYHEADAU FEL AELODAU GWERTHFAWR O GYMDEITHAS.


Mrs. Manon Wyn Jones, Pennaeth