School Squads

Sgwods yr Ysgol 2017 -2018

Yn Ysgol Cross Hands, credwn fod llais plant yn allweddol i gadw amgylchedd ahpus sy’n galluogi plant i ymlacio, fod yn hyderus a chael awydd i ddysgu.

Mae pob un o ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 yn aelod o sgwod ysgol. Maent yn cwrdd yn wythnosol i gynllunio ac adolygu eu gweithgareddau. Yn ogystal รข hyn, ceir is-sgwodiau o ddisgyblion blwyddyn 1 i 4, sy’n helpu gyda’r gweithgareddau.

Dyma ein sgwodiau:

  • Eco
  • Ymddygiad
  • Iechyd a Diogelwch
  • Cadw’n Iach
  • Llysgenhadon Gwych (Hawliau Plant)