Clybiau

Rhedir clwb yr Urdd bob nos Fercher o 3:30yp tan 4:30yp ar gyfer dosbarthiadau Sbaen, Portiwgal a Brasil. Trefnwyd y clwb gan yr athrawon sy’n trefnu gweithgareddau amrywiol yn wythnosol. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • celf a chrefft
 • helfa drysor
 • TGCH
 • cwis
 • canu a pherfformio
 • chwaraeon.

Darparir nifer o glybiau yn ystod yr wythnos ysgol:

 • Eco
 • Chwaraeon (cynhaliwyd gan y Llysgenhadon Efydd)
 • Perfformio
 • Codio (clwb ar ôl ysgol wedi ei amserlenni)
 • Cilomedr dyddiol.

Mae’r Clwb Joio yn cael ei drefnu gan Menter Cwm Gwendraeth. Cynhaliwyd y clwb bob pnawn Llun a Iau o 3 tan 5yh.

Os am fwcio lle, cysylltwch â ‘r Fenter yn uniongyrchol ar 01269 871600.