Llywodraethwyr

Mae Corff y Llywodraethwyr yn cynnwys Cynghorwyr Cyngor, Cynghorwyr Cymunedol, rhieni llywodraethwyr a chynrychiolwyr staff. Gwasanaetha pob llywodraethwr am 4 mlynedd.

LLYWODRAETHWYR PRESENNOL FFEDERASIWN YSGOLION CROSS HANDS A DREFACH

RolEnw
CadeiryddesMs Kathleen Isaac
Is-GadeiryddMr Darren Price
PennaethMrs Manon Jones
Diprwy PennaethMrs Emma Walters
ClercMrs Mererid Morgan
Mr Aneurin Arnott
Dr Brian Jones
Miss Nia Lewis
Cllr Emlyn Dole
Mrs Alison Dancey
Miss Yvonne Gill
Mr Alan Jones
Mrs Lowri Pinney
Miss Gayle Budden
Mr John Price