Gallery

Mae dosbarthiadau’r Cyfnod Sylfaen yn cynnwys plant o oed 3 i 7.

Enwau’r dosbarthiadau yw:

Meithrin

Awstralia

Cymru

Mae dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2 yn cynnwys plant o 7 i 11 oed.

Enwau’r dosbarthiadau yw:

Sbaen

Portiwgal

Brasil.

Enwir pob dosbarth gan y disgyblion.