Ein Hysgol

SYLWADAU DISGYBLION

Rwy’n hoffi’r athrawon oherwydd maent yn esbonio’r gwaith yn dda i ni.

Jayden F (Blwyddyn 4)

Rwy’n hoffi garddio yn ysgol achos cawn goginio beth rywydm yn tyfu!

Cesian (Blwyddyn 4)

Rwy’n mwynhau chwarae yn y parc natur achos gallwn adeiladu den yno, dringo coed a rhedeg o gwmpas.

Jayden A (Blwyddyn 4)